HISTORIE

Carnaval in de Sint-Jozef kent al een lange traditie. Voordat het Peelstrekelrijk en de Pottenbakkers in het Deurnese actief waren werd er in “de Hei” met carnaval al gefeest. Een voorsprong die niet op alle gebieden werd gekoesterd.

De carnavalsactiviteiten evaluerend kwam men tot de conclusie dat het Heikneuterrijk, in tegenstelling tot de aangrenzende carnavalsdorpen, geen boerenbruiloft organiseerde. En dat kan natuurlijk niet. Althans…, dat was in 1992 de conclusie van Jeanne Verspaij en Margaret van Dam. “De Hei” mag niet achterblijven en men mag er toch van uitgaan dat er voldoende draagkracht bestaat om ook binnen het Heikneuterrijk een boerenbruiloft te organiseren.

Een aantal mensen bijeen geroepen, de schouders     
              eronder gezet, en aan de gang met de
              organisatie. Daarmee beschikt “de Hei” vanaf
              1993 over haar boerenbruiloft. Aan Marjon van
              Doorn en Bart van Goch de eer om onder de
              namen “Klaartje Kruik en Knilleske Klomp” de
          geschiedenis in te gaan als eerste boerebruids       
          paar van het Heikneuterrijk. Vanaf dat moment 
          is de BoereBrulluftCommissie volledig gaan
draaien met het doel om een jaarlijks terugkerend onderdeel te gaan vormen van carnaval in het Heikneuterrijk.

Het evenement heeft zich inmiddels een vaste stek weten te verwerven in de viering van carnaval bij de Heikneuters. De maandagmiddag staat in het teken van het verbinden van de boerenbruidsparen in de onecht, een belangrijke taak die is weggelegd voor de prins van het Heikneuterrijk. Aan bezoekers heeft de boerenbruiloft niet te klagen gehad. In de beginjaren vond de ceremonie nog plaats in de buitenlucht, gekoppeld aan de receptie en feestmiddag in café Goofy. De drukte zal de meesten bekend zijn.

Inmiddels is het evenement verplaatst naar het Hofke van Marijke en heeft de ceremonie niet meer te lijden van de invloeden van de kou en neerslag welke met de viering van carnaval gepaard kunnen gaan. Het Hofke biedt voldoende ruimte om de bezoekers van de boerebruiloft te ontvangen in een behaaglijke sfeer, hetgeen de feestvreugde ten goede komt. Wij zijn dan ook verheugd dat de boerebruiloft na al die jaren nog steeds een groeiende belangstelling geniet van de bewoners van “de Hei”.